• Kiếm Tiên

  Kiếm – Từ buổi sơ khai đã được xếp đầu trong 18 loại binh khí! Các bậc chân tu từ xưa cũng cho rằng Kiếm Tu luôn là mạnh nhất! Người tu Kiếm trong thiên hạ theo đó mà luôn đông đảo nhất. Cũng bởi vậy mà có câu truyền rằng:

  Kiếm Chi Khung Thương
  Di Ngã Vi Thiên

 • Phá Thiên

  Tử địch của tà ma, yêu quái, quỷ vật… từ vạn kiếp xưa nay chính là những người tu Phật. Người Tu Phật tự nhiên đều có Chính khí liễm thiên, Phá trảm vạn ma, Công đức vô lượng…

  Chiến Phật Hàng Thế
  Phong Thiên Chiến Thần

 • Thần Cơ

  Tà đạo đang nổi lên, ma vật, yêu quái, ác linh… tràn ra làm hại lương dân… Nhưng trong tăm tối vẫn le lói một tia hi vọng. Thần Cơ – những nhân tài tinh thông đạo pháp đã hiện thế trong nhân gian, hóa giải kiếp nạn này. Đệ tử Thần Cơ luôn tâm niệm:

  Nhật Nguyệt Kim Luân
  Phong Hoàn Tam Giới

 • Huyền Viêm

  Thiên Địa hỗn loạn, Tà đạo lộng hành, Yêu ma tràn ngập… những ai muốn vượt lên tất cả, mưu cầu trường sinh, thường lựa chọn tu Đạo. Đạo pháp vốn vô biên, chỉ cần lòng dung được thiên địa, người tu đạo đều có niềm tin vượt lên tất cả, tự xưng là Huyền Viêm Giả:

  Vô Biên Đạo Pháp
  Lục Đạo Vi Tôn